Fiskevårdsföreningen


Föreningen har funnits mycket länge. Det finns protokoll från den 18 april 1963 när det första styrelsemötet hölls. Föreningens verksamhetsområde har sedan dess varit Skogssjön och Svartån.

Ändamålet från föreningens sida har varit och är att genom sammanslutning av fiskeintresserade personer vid ovannämnda vatten åstadkomma en rationell fiskevård samt skydd mot olagligt och olovligt fiske (citat från det första skrivna protokollet i föreningens historia).

Mjölby Fiskevårdsförening bedrivs av ideellt arbete och är inte till för ett vinstdrivande syfte. Man har ett samarbete med Mjölby Kommun för att tillgodose ett sportfiske för invånarna i Mjölby med omnejd. Föreningen svarar för inplantering av regnbågslax, öring och bäckröding (bäckröding enbart Skogssjön).

På uppdrag av kommunen ansvarar Fiskevårdsföreningen för fisket och fiskevården i Skogssjön och i Svartån på sträckan mellan Mjölby Hembygdsgård och nedströms till Liljekonvaljön.

Kräftfiske är strängt förbjudet i Svartån och Skogssjön.