Vattenguide


Inplanteringar av ädelfisk såsom regnbågslax, öring och bäckröding sker årligen till ett värde av ca. 100000kr. Detta innebär att ca. 2000-2200 fiskar med en medelvikt på ca. 6-7 hg sätts ut.